Hozzájáruló nyilatkozat


A www.kardespenna.hu weboldalra (a továbbiakban: „Weboldal”) történő regisztrációval az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy hozzájárulásomat adom személyes

adataim kezeléséhez a B.H.N. Kft. (székhely: 9400 Sopron, Lomb utca 10., cégjegyzékszám:

08-09-005028, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92851/2016.), mint adatkezelő részére,

az alábbi feltételekkel.

Kezelt adatok: név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától számított 5 év.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt adataimat kezelje, feldolgozás céljából a P

Data System Kft-nek átadja, illetve elektronikus úton levelet küldjön további ajánlatok

megtétele céljából.

Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és

indokolás nélkül visszavonható az alábbi e-mail címre küldött nyilatkozatommal:

kardespenna@gmail.com.

Hozzájárulásom visszavonása esetén nevemet és e-mail címemet Adatkezelő a nyilvántartásból

haladéktalanul törli, és részemre a fent meghatározott módon a továbbiakban ajánlatot nem

közöl.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő

tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

A Weboldalra történt befejezett regisztrációmmal kijelentem, hogy a Weboldalon található

felhasználási feltételeket, illetve adatkezelési szabályzatot megismertem, és elfogadom.